Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2009

Blankass - Danse avec les vieux (CLIP)
Reposted fromsirchamallow sirchamallow

September 18 2009

tejku
Play fullscreen
Reposted fromidylla idylla
tejku
tejku
Dawno nie widziałem bardziej prawdziwego obrazka.
Reposted fromsober sober
tejku
7610 5919 500
czekam na serwis "gratka's best"
Reposted fromtomash tomash viasober sober
tejku
Reposted frompsychob psychob viasober sober
tejku
Austriacki tygodnik "Profil" napisał wprost: dwie wielkie firmy zrozumiały, że świat przesiądzie się na LED, a wcześniej przez lata wydały miliardy na rozwijanie technologii świetlówkowych. Próbując ograniczać straty, przeforsowały w Brukseli prawo, które wymusi zmianę żarówek na świetlówki. W ten sposób odzyskają część środków,   zanim technologiczna rewolucja nastąpi sama. Jak w starym dowcipie - ilu trzeba milicjantów, żeby wymienić żarówkę? Okazuje się, że w Brukseli wystarczy kilku lobbystów.
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,97659,7037290,Wszystko_jasne.html
Reposted fromczerski czerski viasober sober
tejku
1278 5ff0
Reposted frompajlot pajlot
tejku
tejku
9879 4fd5 500
Reposted fromklemens klemens
tejku
3046 2594
Reposted frompmg pmg

September 06 2009

tejku
4249 7f8a
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viasober sober
tejku

Ankieta

UE podjęła się nie lada wyzwania - międzynarodowa ankieta dotycząca problemów z brakiem jedzenia w pozostałych częściach świata - zadano jedno pytanie:
Podaj proszę swoją szczerą opinię dotyczącą rozwiązania problemu braku żywności w pozostałych częściach świata

Ankieta okazała się porażką:
Afrykanie nie wiedzieli co to jest "żywność",
Wschodnia Europa nie wiedziała co to jest "szczerość",
Zachodnia Europa nie wiedziała co to jest "brak",
Chiny nie wiedziały co to jest "opinia",
Środkowy wschód nie wiedział co to jest "rozwiązanie problemu",
Południowa Ameryka nie wiedziała co to znaczy "proszę",
A w USA nie wiedzieli co to znaczy "reszta świata".
Reposted fromsiwa siwa viasober sober
tejku
0896 bc4e
Reposted fromsosna sosna viasober sober
tejku
Reposted fromconsumr consumr

August 02 2009

tejku

Kowloon Walled City, Hong Kong

Kowloon used to be one of the areas of Hong Kong city. By the end of 1970s Walled City began to grow. Square buildings folded up into one another as thousands of modifications were made, virtually none by architects or engineers, until the entire City became monolithic. Labyrinthine corridors ran through the City, some former streets (at the ground level, and often clogged up with refuse), and some running through upper floors, through and between buildings. The streets were illuminated by fluorescent lights, as sunlight rarely reached the lower levels. There were only two rules for construction: electricity had to be provided to avoid fire, and the buildings could be no more than fourteen stories high, because of the nearby airport. Eight municipal pipes provided water to the entire structure (although more could have come from wells).

By the early 1980s, Kowloon Walled City had an estimated population of 35,000. The City was notorious for its excess of brothels, casinos, opium dens, cocaine parlours, food courts serving dog meat, and secret factories.

In 1984 the Walled city was demolished and its inhabitants resettleed. At that time, it had 50,000 inhabitants on 26 000 m² (31 000 sq. yards), and therefore a very high population density of 1,923,077/km², making it one of the most densely populated urban areas on Earth.

After the demolition, a park was built in its place with construction starting in May 1994.

via Abandoned Places In The World
Reposted fromclifford clifford viaclarice clarice
tejku

Perfume

Reposted fromsawb sawb

July 28 2009

tejku
8941 162f
Szansa jedna na dziesiec...
tejku
Reposted fromShori Shori

July 18 2009

tejku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl