Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2009

tejku
3070 3e47
Reposted fromtfu tfu

October 02 2009

tejku
0763 ad71 500
Reposted fromclarice clarice
tejku
3857 a234 500
Mail motywacyjny od Taty
Reposted fromhalszka12 halszka12 viaclarice clarice
tejku
Dr. Schlambaugh, wykładowca na wydziale chemicznym uniwersytetu kalifornijskiego znany jest z zadawania pytań na egzaminach w rodzaju: "Czemu samoloty latają?".

W maju kilka lat temu, egzamin z termodynamiki zawierał takie oto pytanie: "Czy piekło jest egzotermiczne, czy endotermiczne? Potwierdź swój wywód dowodem". Większość studentów oparła dowody na poparcie swych tez na prawach przemian gazowych Boyle'a - Mariotte'a lub innych. Jeden student natomiast napisał, co poniżej:

"Po pierwsze musimy założyć, że jeżeli dusze istnieją, muszą posiadać pewna masę. Jeśli maja masę, to jeden mol dusz także posiada masę. W takim razie, w jakim tempie dusze trafiają do piekła i w jakim je opuszczają? Myślę że możemy spokojnie założyć, ze jeśli dusza trafia do piekła, to już go nie opuszcza. Dlatego też, wymiana dusz z piekłem zachodzi tylko w jednym kierunku. Jeśli chodzi o dusze trafiające do piekła, przyjrzyjmy się rożnym religiom, istniejącym w dzisiejszym świecie. Niektóre religie mówią, że jeśli nie jesteś ich wyznawca, trafisz do piekła. Skoro jest więcej niż jedna taka religia, a ludzie nie należą do więcej niż jednej, możemy wnioskować, że wszyscy ludzie i wszystkie dusze trafiają do piekła.
Na podstawie danych o śmiertelności i przyroście populacji, możemy spodziewać się wykładniczego wzrostu liczby dusz w piekle.
Przyjrzyjmy się więc zmianie objętości piekła. Z prawa Boyle'a wynika, że aby w piekle temperatura i ciśnienie utrzymały się na stałym poziomie, stosunek masy dusz do ich objętości musi być stały.

Pkt.1 Wiec, jeśli piekło rozszerza się wolniej niż dusze przybywają do piekła, wtedy temperatura będzie rosnąc, aż wszystko rozerwie się w diabły.

Pkt.2 Oczywiście, jeśli piekło rozszerza się szybciej niż przyrasta liczba dusz, wtedy temperatura i ciśnienie spadną tak drastycznie, że całe piekło zamarznie.

Wiec jak to jest? Jeśli zaakceptujemy postulat (podany mi przez Teresę Banyan na pierwszym roku), że "Prędzej piekło zamarznie niż się z Tobą prześpię", i biorąc pod uwagę, że wciąż nie udało mi się nawiązać z nią bardziej intymnych kontaktów, wtedy Pkt.2 nie może być poprawny - piekło jest egzotermiczne".

Ten student jako jedyny dostał piątkę.
Reposted fromShori Shori viasober sober
tejku
Reposted fromchepedaja chepedaja viasober sober
tejku

October 01 2009

tejku
5258 84e8 500
Reposted frompecet pecet
tejku
Play fullscreen
Reposted frommx mx

September 25 2009

tejku
5653 57c4
sustain
Reposted fromamsterdam amsterdam viaadt adt
tejku
Rano, w pracy, przy kawie rozmawiają dwie koleżanki:
 - Jak tam Twój wczorajszy sex?
 - Beznadzieja... mąż przyszedł do domu, w 3 minuty zjadł obiad, potem 4 minuty bzykania i po dwóch minutach spał... A u Ciebie?
 - No u mnie rewelacja mąż przyszedł do domu, zabrał mnie na przepyszna romantyczną kolację, potem przez godzinę wracaliśmy do domu spacerkiem przez miasto, potem świece i godzina zajebistej gry wstępnej, potem godzina zajebistego seksu a na koniec wyobraź sobie, że godzinę rozmawialiśmy bajka po prostu!!!
 W tym samym czasie rozmawia ze sobą dwóch kolegów...
 - Jak tam Twój wczorajszy sex?
 - Nie no - zajebiście! Przychodzę do domu, obiad na stole, zjadłem, wybzykałam, zasnąłem! A u Ciebie?
 - Kurwa, u mnie beznadzieja... Przychodzę - nie ma prądu, bo zapomniałem zapłacić za rachunek, zabrałem więc gdzieś starą na kolację,żarcie beznadziejne, było kurwa tak drogo, że nie starczyło mi na taksówkę powrotną i musiałem zapierdalać do domu na piechotę. Przychodzimy - k-rwa przecież nie ma prądu, więc znowu te cholerne świece!!! Byłem tak wkurzony, że najpierw
 przez godzinę nie mógł mi stanąć a potem kurwa przez godzinę nie
 mogłem się spuścić. Na to wszystko tak się wkurwiłem, że przez godzinę jeszcze usnąć nie mogłem.
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober

September 22 2009

tejku
Jednak nie mogłem nie zapostować.

DOES ANYBODY KNOW WHO SHE IS?

Reposted fromvith vith
tejku
tejku
tejku
tejku
1179 1aa0
Reservoir II (via g r e e n g a g e)
tejku
1177 d5f7
nothing compares / cimmeria (via nevertorun)
tejku
9684 8b89 500
Reposted fromsavor savor
tejku

Najlepszy firewall

1.Jedna ludzka komórka zawiera 75 MB informacji genetycznych

2.Dlatego jeden plemnik 37,5 MB

3.W jednym ml spermy jest 100 milionów plemników

4.Przy ejakulacji trwającej średnio 5 sekund uwolni się 2,25 ml spermy

5.Z wyliczeń otrzymamy, że przepustowość danych męskiego penisa wynosi (37,5 MB x 100 MB x 2,25)/5 = 1687,5 Terabajtów na sekundę

6.W wyniku tego wiemy, że żeńskie jajeczko jest zdolne wytrzymywać ataki DDoS o objętości więcej niż 1,5 Pentabajtów na sekundę, a przy tym przepuści tylko jeden pakiet danych.

7.Tym samym jest to najlepszy hardware'owy firewall na świecie!

8. Jedna wada.Ten jeden jedyny pakiet, który system przepuści, zawiesi cały system na 9 miesięcy.
Reposted fromflam flam
tejku
Jedyną dobrą rzeczą, jaką można powiedzieć o Polsce, jest to, że mamy bardzo przystojne dziewczęta. Zła zaś to ta, że wolimy pójść w niedzielę do kościółka, a po mszy zapomnieć o wszystkim. Tak jest bezpieczniej. Polacy są, jak to powiedział Norwid, wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem.
— Stanisław Lem
Reposted fromsober sober
tejku
Play fullscreen
Reposted fromidylla idylla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl